På grund av Covid-19 har vi inte planerat nästa Healing Room utbildning. Vi återkommer med mer information när Covid-läget blir bättre.


(Nacka, på lördagen den 7 september 2019 klockan 9 - 18

Adressen är Kyrkans hus, Utövägen 4, Ingång från Orminge Centrum parkering

Ta bussen från Slussen (Stockholm) nummer 444, 446 eller 471 till Orminge.

Programmet kommer senareinfo@healingrooms.se

www.healingrooms.se


Lördag 7/9 2019  (klockan 9.00 - 18.00)


 8.45     Incheckning

 09.00  Lovsång och bön

09.15    Introduktion

09.30   Vad är Healing Rooms?

              Fika

10.00 Guds och bibliskt grund för helande

11.00     Den troendes auktoritet

12.00      Lunch

13.00     5-stegs modell vid förbön

13.30      Behålla helande och hinder för helande

14.00      Helige Ande och Hans gåvor

14.30      Fika

15.00      Att höra Guds röst och Kunskapsord

15.30       Ex på hur vi konkret ber i HR

16.30      Praktik

17.00      Att vara med som förebedjare

17.15       Handpåläggning            

18.00      Slut

               

                Talare: Maria Sjögren med Healing Room teamet


             

Healing Room utbildning planeras i Göteborg och i Östersund

 Anmäl dig genom att fylla formuläret: Anmälan


  • Betala sedan in kurskostnaden till bankgiro: 863-1186. Swish nummer 1234947719. Skriv "utb ditt namn" när du betalar (alltså, utb förnamn efternamn).
  • Kostnaden för kursen är sänkt till 150 kr (100 kr för studerande, arbetslösa och pensionärer)
  • Om Du har betalat för mycket, så betalar vi tillbaka