E-postdin@mailadress.com

Healing Rooms presentation

Healing Rooms Böneklinik

Är en plats som är öppen på en viss bestämd tid där utbildade förebedjare med fullmakt från sina församlingar, ber tillsammans för helande. I Healing Room fungerar kristna från olika församlingsbakgrund tillsammans enligt Johannes 17.22, "för att de skall vara ett såsom vi är ett".

Till Healing Room kan vem som helst komma för att få förbön. Alla är välkomna och ingen tidsbeställning behövs.

Healing Room är en form av gemensam bönetjänst för församlingarna och den första svenska Healing Room kliniken öppnades i september 2012 i Stockholm.

Healing Rooms Sweden är en förening som koordinerar all verksamhet i Sverige och hör till den internationella Healing Rooms takorganisationen i Spokane, Washington,

http://healingrooms.com

Visionen är att i Sverige skulle uppstå allt flera Healing Rooms, där man ber för helande.

Healing Rooms mål är att uppenbara Guds ära i Sverige på sådant sätt, att de kristna inte följer under och tecken, utan under och tecken följer de kristna.


Metoder i förbönstjänsten

Församlingarnas gemensamma förbönsteam består av frivilliga, som har fått speciell utbildning för Healing Room-arbetet och har fullmakt från sina egna församlingar.

Teamdeltagarna skolas och intervjuas innan de kan gå med i bönetjänsten. En teammedlem bör vara mogen som kristen och öppen för den Helige Andes verk. Ett förbönsteam består av tre personer.

Bönekliniken är öppen för alla och det finns inga förhandsvillkor för dem som kommer till förbön. Du får komma precis som du är och utan tisbeställning. När du kommer, får du fylla i ett enkelt formulär, där du skriver ditt böneämne. Efter det tar du en plats i vänterummet för att vänta din tur. Efter en stund kommer teamledaren och för dig till förbönsrummet där teamet ber för dig och ber om Guds ledning för din situation.

Healing Room tjänar de lokala församlingarna, dels genom att vägleda de nyfrälsta till de lokala församlingarna för att växa i tron med Jesus. Healing Room erbjuder möjlighet för en troende att tjäna Gud tillsammans med andra.Healing Rooms Vision är


Att fungera som kanalså att de sjuka kan uppleva Guds helande kraft och återupprättande kärlek.

Att hjälpa människor att finna Jesus som sin personliga Frälsare.

I Healing Room fungerar kristna från olika församlingar tillsammans.

Healing Room utrustar de kristna att vara kanaler för Jesu helande kärlek.

Att få se Guds underbara gärningar i Sverige, så att Gud får all äran.
Healing Rooms Bakgrundshistoria


Healing Room grundades i början av 1900-talet i delstaten Washington, USA av John G. Lake, med visionen att nå ut över hela världen. Efter att ha återvänt från Afrika där han verkade som missionär, startade han ca år 1915 i Spokane en böneklinik kallad Healing Room. John G. Lake utförde detta genom att lära vanliga kristna att be för helande. Under åren 1915-1920 förklarades Spokane som den friskaste staden i Förenta Staterna och många läkare förlorade en stor del av sin inkomst. Healing Room var verksamt ungefär till slutet av 1935-talet, någon tid efter Lakes död.
På 1990-talet började Cal Pierce, äldste i en pingstförsamling, att utforska staden Spokanes andliga arv. Han grundade Healing Rooms på nytt år 1999, när Gud kallade honom till det här arbetet och John G. Lakes vision om att nå hela världen med Healing Room tog fart på allvar. International Association of Healing Rooms grundades år 2001 för att hjälpa nya Healing Rooms i olika delar av världen att komma igång. Elaine Perkins leder IAHR och på tio år har över 1000 bönekliniker startats över hela världen. För mer information: www.healingrooms.com

Återkommande frågorMåste man vara kristen/troende, för att få komma och be för andra?


Ja, det måste man. Alla som vill delta i verksamheten genomgår Healing Rooms grundkurs. Den egna församlingen ger fullmakt åt henne/honom att sändas ut till Healing Room. I Healing Room blir hon/han intervjuad av de lokala ledarna för att bli medlem i teamet.Måste man vara troende för att få förbön?


Det behöver man inte vara. Healing Room är en öppen plats, med låg tröskel för alla, att söka Guds hjälp i livets motgångar, problem och sjukdomar.Vad kostar förbönen?


Det är gratis att besöka Healing Room. Verksamheten bygger på volontärinsatser och de som ber älskar Jesus. Frivilliga ger av sin tid att tjäna Honom och betjäna sina medmänniskor i Healing Room. Kristna vill dela med sig av det goda som de själva har fått:


”Det ni har fått som gåva, ge det som gåva” sade Jesus (Matt 10:8).