Nästa Healing Room Utbildning

i Stockholm den 20 - 21 maj 2016

 

info@healingrooms.se

www.healingrooms.se

 

Fredag 20/5

 

18.00 Registrering

 

18.15 Välkommen

Lovsång

Healing Rooms (HR) bakgrund

-Varför är Healing Room viktigt för församlingen?

-Möjligheterna att fungera som förebedjare i HR

Förbön

 

Lördag 21/5

 

10.00 Guds helande ord

Delområden i helande

Hinder för helande

Den Helige Andens nådegåvor och Andens frukter.

 

12.00 Lunch

 

12.30 Den Helige Andens närvaro i bönetjänst,

Kunskapens ord, Smörjelse

Den auktoritet kristna har i Kristus

 

14.30 Kaffe

 

15.00 Bönetjänst i praktiken

Förbön för alla deltagare

 

18.00 Avslutning

 

Talare: Maria Sjögren, Patricia Ask och

Gästtalare Yvonne Werner från England

Vid frågor info@healingrooms.se

Adressen: Birger Jarlsgatan 66B tredje våningen.

Utbildningen är gratis till dem som har gått Healing Room grund-

utbildningen. Vi kommer att bjuda fikat och enkel lunch.

Vi kommer också att sälja böcker.

Välkomna!

 

Healing Room utbildning planeras i Göteborg och i Östersund

 

 

Anmäl dig genom att fylla formuläret: Anmälan

 

  • Betala sedan in kurskostnaden till bankgiro: 863-1186. Skriv "utb ditt namn" när du betalar (alltså, utb förnamn efternamn).
  • Kostnaden för kursen är sänkt till 250 kr (150 kr för studerande, arbetslösa och pensionärer)
  • Om Du har betalat för mycket, så betalar vi tillbaka

Copyright © All Rights Reserved